Последователи
д-р Виолета Цветкова
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Кристина Симеонова
д-р Кристина Симеонова
Общопрактикуващ лекар
CredoWeb
г-жа Соня Миладинова
д-р Елеонора Димитрова
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Зорка Цокова