За мен

Завършил медицина във ВМИ-Плевен, през 1995 г., специалист по образна диагностика. От 21.04.2008 г. – началник Рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново

Д-р Димитър Казаков завършва медицина през 1995 г . в МУ гр. Плевен, през 2001 г. придобива специалност по „Рентгенология“, 2006 г. придобива научна степен „Доктор“ по Медицинска радиология и рентгенология, 2005-2006 г – Управител на СМДЛ „Апомед“ гр. Г. Оряховица, 2005 – 20.04.2008 – лекар в рентгеново отделение на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД гр. Велико Търново. Д-р Казаков има много участия в международни и национални конгреси и конференции. Член на БАР и ЕАР. Има 5 публикации, от които 3 в български издания и 2 от участия в международни конгреси.

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962626841
Платен прием
Работи с осигурител
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962626841
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb