За мен

Завършил медицина в Стара Загора, специализант по образна диагностика в МОБАЛ - Велико Търново