За мен

Завършил медицина в Стара Загора

2019 придобива специалност към МУ Плевен.

Има участия в Български конгреси по Рентгенология и радиология.

Член на европейското дружество по рентгенология.

 

Опит

Лекар Образна диагностика
5000, Велико Търново, България,
35962626841
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)