За мен

Завършил медицина в Стара Загора

2019 придобива специалност към МУ Плевен.

В момента работи към образна диагностика в МОБАЛ - Велико Търново

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962626841
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)