Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Интервенционално лечение на мозъчен инсулт
дискусия
Здравна политика
Смислени ли са идеите в новия модел за реформа на МЗ?
дискусия
Анестезиология и реанимация
Кардиология
Образна диагностика
Обща медицина
Спешна медицина
Съдова хирургия
Хирургия
Диагностика и съвременно лечение на заболяванията на аортата
дискусия
Образна диагностика
Обща медицина
Онкология
Урология
Мултимодален подход в лечението на простатния карцином - модератор доц. Марин Георгиев
дискусия