За мен

Специалист - невролог

Клинична електромиография

Опит

невролог
9700, Шумен, България, пл. „Възраждане” №1, ет. 3,к-т 6
georgiev_ns@abv.bg 0899859571
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 16:30

Четвъртък

14:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)