Последователи
Maria Ivanova Dimitrova
Maria Ivanova Dimitrova
Студент по друга медицинска специалност
доц. Владимир Гончев, дм
Петър Димитров Георгиев