За мен

Специалист - ортопед-травматолог

Завършил медицина в МУ - София. Придобита специалност по ортопедия и травматология в МУ - Варна. Д-р Тодоров има няколко специализации в Германия. Владее свободно френски, немски и английски език.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител