Последователи
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
д-р Румен Петков
д-р Румен Петков
Нервни болести / Неврология
д-р Павел Иванов Тотев
д-р Павел Иванов Тотев
Медицинска онкология
д-р Галинка Павлова
д-р Галинка Павлова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Марияна Рачкова
д-р Марияна Рачкова
Образна диагностика
д-р Недялка Маринова
д-р Недялка Маринова
Образна диагностика
д-р Красимир  Янков
д-р Красимир Янков
Ортопедия и травматология
Dr. Боряна Великова
Dr. Боряна Великова
Ендокринология и болести на обмяната