Публикации

Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпр...
Публикация
д-р Марияна Йорданова създаде публикация
2017
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...

д-р Марияна Йорданова създаде публикация
2017
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...

д-р Марияна Йорданова създаде публикация
2017
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...