Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...

Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...

Публикации

Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпр...
Публикация
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин
Изследване и диагностично значение на фекалния калпротектин

Какво представлява калпротектинът и какъв е неговия произход? Калпротектинът е протеин от семейс...