За мен

Завършва медицина в София през 1975 г. От 1979 г. работи в УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев". Има специалности вътрешни болести и ендокринология и обменни заболявания. През 2008 г. защитава дисертация на тема "Онтогенетични аспекти на тестикуаларната недостатъчност и става доктор на медицинските науки. През 2009 г. става професор. Има над 190 оригинални статии и обзори. Член е на Европейската академия по андрология, Изпълнителния комитет на Европейската невроендокринна асоциация, Европейското дружество  по ендокринология и Американската асоциация на клиничните ендокринолози.

Личен сайт на  проф. Куманов вижте тук

Опит

1000, София, България, ул. Бачо Киро 47
35929839494
Платен прием
1000, София, България, ул. Здраве 2
359888641516
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Здраве № 2, ет. 10, в сградата на Майчин дом
Началник клиника
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Ендокринология
Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb