За мен

Има признати специалности по хирургия и онкология и дългогодишна практическа дейност в тази насока. Области на професионални интереси: заболявания на млечната жлеза, онкохирургия, лимфогенно метастазиране, менопауза. Специализации в САЩ (2003, 2013), Италия (2012, 2013), Германия (1994, 1995), Англия (2001). Членства в научни организации: Eurosurgery, ESMO, EUSOMA, ERS. Съавтор е в седем научни монографии и над 140 публикации. Ръководи Кръжок  по Хирургия към  ВМА - София. Ръководител на Breast Unit (звено за кърдата) към Клиниката по гръдна хирургия във ВМА в София.  


Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Георги Софийски 3
Платен прием
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски № 3
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb