За мен

Завършил е фармация в МУ Пловдив.

Управител на Аптека Запад с. Белозем от м. март 2015г.