За мен

Завършил е фармация в МУ Пловдив.

Управител на Аптека Запад с. Белозем от м. март 2015г.

Образование

Фармация

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb