Сертификати

ТЕСТ "Ролята на специалиста в придържането към терапия с бета-блокер. Мястото на Конкор®"
Тест за затвърждаване на информацията​ към част 4

Опит

7700, Търговище, България, бул. Сюрен
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb