За мен

Маг.-фарм. Пенка Дечева е управител на аптека "Зорница" в гр. Търговище, бул. Сюрен 1
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артер...