Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb