Последователи
д-р Александър Лилов
д-р Александър Лилов
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Веселина  Терзиева-Ненова
Д-р Веселина Терзиева-Ненова
Пневмология и фтизиатрия
д-р Надя Спасова Котева
д-р Надя Спасова Котева
Пневмология и фтизиатрия
д-р Румен Тихолов
д-р Румен Тихолов
Пневмология и фтизиатрия
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Олег Яков
Д-р Олег Яков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Мариана Чакалска
д-р Мариана Чакалска
Общопрактикуващ лекар
Д-р Красимир  Койнов
Д-р Красимир Койнов
Медицинска онкология
ас. Илка Раданова
ас. Илка Раданова
Клинична психология
д-р Красимир  Хаджилазов
д-р Красимир Хаджилазов
Ендокринология и болести на обмяната