За мен

Магистър по Дентална Медицина към СУ от 1986 г. Работи в отделението от 1992г. Член на БЗС, на Асоциацията по ОЛЧХ, Съюз на Учените в България, БНДДМ, БАОИ. Член на ADA & CDA. Специализации в САЩ, Италия, Израел. Има участия и публикаций в национални и международни конгреси.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359888926665
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, зъбни имплантати
Платен прием