За мен

Проф. Баталов е специалист по вътрешни болести и ревматология.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1989 г. 

През 2010 г. придобива магистратура по здравен мениджмънт в Медицински университет в Пловдив. Специалност по вътрешни болести придобива през 1993 г., а през 1996 г. - Ревматология. Доктор по медицина става през 2005 г., а от 2008 г. е доцент.

Професор по ревматология е от 2013 г.

Има защитена дисертация на тема: "Ултразвуково изследване на ставите".

Проф. Баталов е Ръководител Катедра  Пропедевтика на Вътрешните Болести в Медицинския университет в Пловдив от 2012 г. Началник Клиника по Ревматология в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив.

Президент на Българската Асоциация за Мускулоскелетен Ултразвук (БАМСУ). Заместник председател на Българското Национално Дружество по Ревматология и на редакционната колегия на списания Ревматология и МEDICAL Magazine. Член на издателския борд на списание "Rheumatology International".

Член на Факултетния съвет на Медицински Университет – Пловдив. Вицепрезидент на Тенис и Ски клуб на лекарите в България. 

Има над 200 публикации в български и международни списания и над 100 цитирания.

Национален консултант по Вътрешни Болести.

 

Опит

4000, Пловдив, България, ул. София 64
359888370497
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител