За мен

www.Urology.bg

www.Urolog.bg

Завършва Медицина в Медицински Университет София, България и Universite Paris VII, France през 2003 г.

През 2008 г. придобива специалност по урология в Медицински Университет София, България.

Професионален опит

2003  - 2008  специализация по урология в Клиника по Урология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Александровска”

2008 – 2010 – лекар уролог в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

от 2010 до момента – главен асистент в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

Допълнителни квалификационни курсове

Курс по интервенционален ултразвук в урологията
Курс по абдоминална ехография
Курс по Екстракорпорална литотрипсия
Курс по Лапароскопска урология – Strasbourg, France
Курс по Лапароскопска и ендоурология – Montpellier, France
Курс по Робот-асистирана хирургия в урологията

Членство

Българско Урологично Дружество
Европейска Асоциация по Урология
Председател на Бългаската Асоциация на Младите Уролози (BAYU)
Българска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – “УРОНЕТ”
Член на редакционната колегия на Списание “УРОНЕТ”
Главен редактор на Списание “BAYU Media”
Член на daVinci Surgery online community


д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016

Публикации

Нов метод за лечение на интимни проблеми
Нов метод за лечение на интимни проблеми
Публикация
Лазерно разбиване на камъни в МБАЛ "ВИТА", София - Видео
Лазерно разбиване на камъни в МБАЛ "ВИТА", София - В...
Публикация
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2016
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2015
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014
д-р Васил Василев създаде публикация
2014