За мен

Завършил Медицинска академия в София пред 1988. 

Основна специалност акушерство и гинекология.

Допълнителни специалности– здравен мениджмънт и социална медицина. Специализации по ендокринология, стерилитет, образна диагностика и колпоскопия.

Участвал е в провеждане на клинични проучвания в областта на АГ със сертификат.