За мен

Завършил Медицинска академия в София пред 1988. 

Основна специалност акушерство и гинекология.

Допълнителни специалности– здравен мениджмънт и социална медицина. Специализации по ендокринология, стерилитет, образна диагностика и колпоскопия.

Участвал е в провеждане на клинични проучвания в областта на АГ със сертификат.

Опит

1000, София, България, ул. Бачо Киро 47
35929839494
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:50

Сряда

08:30 - 12:30

Четвъртък

08:30 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Образна диагностика
Обществено здравеопазване
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Образна диагностика
Обществено здравеопазване
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb