За мен

УМБАЛ"Св.Георги"ЕАД-Пловдив . ОЕМИ...

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb