За мен

Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя

Д-р Георги Давидов Давидов завършва  медицина в МА – София (1980 г.). Притежава и магистърска степен по публична администрация от Софийски университет.


Специализирал е бизнес мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство – София, организация на военно-полевата медицина и здравен мениджмънт във Военномедицинска академия.

Завършил е курсове за ръководни кадри в Академията на МВР и по сигурност на персонала в учебни центрове на НАТО в Дания и Испания.

Работил е като: цехов лекар и ординатор в хирургично отделение в Общинска болница Берковица (1980 – 1981 г.). От 1983 г. до 2010 г. заема различни административни длъжности във ВВМИ-София, ВМА-София, МО и ДАНС.

През 2011 г. д-р Давидов постъпва на работа в БДЛПР – ВМА, гр. Хисар, като лекар-началник на отделение и е заместник-началник по административно-стопанската част на болницата. Има придобита специалност по физикална медицина и рехабилитация (2014 г.).

Владее руски и английски езици

Опит

1320, Банкя (Район Банкя), България, ул. “Иван Вазов” № 5
Платен прием
Работи с осигурител