За мен

Образование и месторабота:

2007 г. - завършва ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково (английски и немски език)
2013 г. - завършва с отличие Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
гр. Варна
2014 г. - започва да специализира Обща хирургия във Втора хирургична клиника (гръдно-коремна) към УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив
2017 г. - след спечелен конкурс е назначен, като асистент в Катедра по Специална хирургия към Медицински университет гр. Пловдив


Курсове и специализации:
 

01.2015 г. - "Trauma and emergency surgery" - AAF, Залцбург, Австрия
07.2016 г. - "Hot topics in GI-cancer" - UEG, Мюнхен, Германия
09.2016 г. - "Surgical skills course" - EDS, Каунас, Литва
01.2017 г. - "Emergency and trauma surgery" - AAF, Залцбург, Австрия
11.2017 г. - "2nd Pancreas Cancer Academy" - CECOG, Прага, Чехия
03.2018 г. - "Fellowship for clinicians" - UEG, Klinikum rechts der Isar,  Мюнхен, Германия 
10.2018 г. - "OMI Observership" - AAF, Allgemeines Krankenhaus (AKH), Виена, Австрия
12.2018 г. - "3rd Pancreas Cancer Academy" - CECOG, Амстердам, Холандия


Интереси:

спешна хирургия, хирургия на гастроинтеситналния тракт и онкохирургията.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Втора хирургична клиника - гръдно-коремна
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2007 - 2013
Медицина
Медицински университет Варна
Варна

Специалности

Хирургия

Сертификати

Ухапвания от змия
2018-07-19
Медикаментозна алергия
2018-07-19

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb