За мен

Ралев е педагог, психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation

Има над 2000 часа опит в група и над 200 проведени тренинга, обучения и уъркоши. Работил е с деца, младежи (включително и от институции-ДДЛРГ, ДДМУИ), възрастни. Обучавал е ученици, доброволци, студенти (от ПУ "Паисий Хилендарски", ЮУ "Неофит Рилски"), преподаватели (учители от цялата страна, преподаватели от ПУ "Паисий Хилендарски", МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив), мениджъри и служители на различни компании и институции.