За мен

Диагностика и лечение на заболяванията на централната и периферната нервна система; Първична и вторична профилактика на неврологични заболявания; Отоневрологични консултации. Общомедицинска и специализирана апаратура; Очила на Френцел

Образование:

 • 2004 г. - Медицински университет - София - магистър лекар;
 • 2009 г. - Призната специалност по "Нервни болести";
 • 2010 г. - Професионална квалификация по "Отоневрология" - отдел "СДО и УБК" при Ректората на Медицински университет - София.

Специализации:

 • 2005 - 2009 г. - Клиничен ординатор в УМБАЛ "Александровска" - гр. София, Клиника по нервни болести;
 • 2010 г. - Курс по Отоневрология към отдел "СДО и УБК" при Ректората на Медицински университет - София, с място на провеждане - УМБАЛ "Царица Йоанна" - гр. София.

Предишни местоработи:

 • 2012 г. - Медицински институт - МВР - Клиника по неврология;
 • 2009 - 2012 г. - АСИМП - МЦ "Св. Пантелеймон", гр. София;
 • 2009 г. - Медицински център "Лора", гр. София;
 • 2008 - 2011 г. - "Втора МБАЛ - София" - Неврологично отделение.

Услуги:

 • Диагностика и лечение на заболяванията на централната и периферната нервна система;
 • Първична и вторична профилактика на неврологични заболявания;
 • Отоневрологични консултации.

Апаратура:

 • Общомедицинска и специализирана апаратура;
 • Очила на Френцел.

Лечебното заведение е договорен партньор с:

 • Столична здравноосигурителна каса;
 • "ДЗИ Животозастраховане" АД.

Приемно време по НЗОК:

 • понеделник: 10.30 ч. - 12.30 ч.
 • вторник: 13.00 ч. - 15.00 ч.
 • сряда: 10.30 ч. - 12.30 ч.
 • четвъртък: 15.00 ч. - 17.00 ч.
 • петък: 10.30 ч. - 12.30 ч.

Предварително записване на часове на тел. 0887 174485
Опит

1000, София, България, ул. "Дамян Груев" 8А, вх. Б, ет. 3
359887174485
Диагностика и лечение на заболяванията на централната и периферната нервна система; Първична и вторична профилактика на неврологични заболявания; Отоневрологични консултации.
Дни за консултация

Понеделник

10:30 - 12:30

Сряда

10:30 - 12:30

Петък

10:30 - 12:30

Вторник

13:00 - 15:00

Четвъртък

15:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител