За мен

Проф. Николов, дм е началник на кардиологична клиника в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив и ръководител на I-ва катедра по вътрешни болести в Медицински университет в Пловдив.

Проф. Николов е началник на клиниката от 2007 г. През 1990 г. печели конкурс за асистент в Кардиологична клиника на ВМИ-Пловдив. През 1989 г. защитава специалност по вътрешни болести, а през 1991 г. - специалност Кардиология. През 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт. През защитава 2000 г. дисертация на тема "Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на ОМИ”. През 2003 г. печели конкурс за доцент към клиниката по Кардиология на МУ-Пловдив. Професор от 2011 г. Има около 70 публикации в областта на миокардния инфаркт, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност и дислипидемията.

Преминава курсове на обучение в гр.Есен в Германия и в гр.Минеаполис, САЩ. Член на Управителния съвет на Националното дружество по кардиология, член на Дружеството по инвазивна кардиология, член на Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
35932602354
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител