За мен

Завършил МУ-Плевен 2015-2021, 

Лекар, Магистър по Медицина