Кристина Христова създаде статус
2016
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията

Шийните манипулации (целенасоченото изпукване на врата от друг човек) са...

Прочетете още
Инсулт и манипулациите (изпукванет...
Кристина Христова създаде статус
2016
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията

Шийните манипулации (целенасоченото изпукване на врата от друг човек) са...

Прочетете още
Инсулт и манипулациите (изпукванет...