Кристина Христова създаде статус
2016
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията
default image
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията

Шийните манипулации (целенасоченото изпукване на врата от друг човек) са техники, произлизащи от ...

Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията
Кристина Христова създаде статус
2016
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията
default image
Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията

Шийните манипулации (целенасоченото изпукване на врата от друг човек) са техники, произлизащи от ...

Инсулт и манипулациите (изпукването) на шията