За мен

Председател на Фондация "От любов към България"

Фондация "От любов към България" 

“От Любов към България” е неправителствена и неполитическа организация, създадена от група хора от различни възрасти, пол и професия. Нашата цел е една, и тя е да съзадем по-добро бъдеще за България и Българите. Решени сме да направим всичко по възможностите ни, за да бъдем промяната която искаме да виждаме. Огромните промени се случват на малки стъпки. Вярваме, че всяка усмивка, добра дума или помисъл, всяка реализирана идея или проект, може да бъде примера, който много други търсят, за да придобият куража да бъдат промяната която искат да виждат. Фондация “ОТ ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ” е нашия начин да изразим себе си чрез дейстията си и да се опитаме да направим и други съпричастни на нашата кауза. НИЕ предоставяме възможност на всеки, който иска да е в помощ и услуга на други които са в неравностойна позиция да допринесе според способностите и възможностите си.