За мен

Началник ОКПГСХ, УМБАЛ "Д-р Георги Странски Плевен Ръководител КПХБ, МУ - Плевен

В момента съм началник на Отделение по Колопроктология и Гнойно-септична хирургия в
Клиника по Коремно-Висцерална Хирургия - УМБАЛ Плевен и Ръководител Катедра Пропедевтика на Хирургическите Болести към МУ - Плевен.
Области на професионални интереси: Заболявания на дебелото черво, ректума и ануса; миниинвазивна хирургия; роботизирана хирургия; лечение на диабетното ходило и трудно зарастващи рани; вакум терапия; парентерално и ентерално клинично хранене при пациенти с коремни операции.
Член на БХД, ССЛХ, ESPEN, Еврохирургия, ЕNETS ( European Society of Neuroendocrine Tumors), ESCP (European Society of Coloproctology).

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Работи с осигурител
доц. Сергей Димитров Илиев, дм създаде публикация
2016
Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на фона на антикоагулантна терапия.

Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на фона на антикоагулантна терапия. С. Илиев,П. ...

доц. Сергей Димитров Илиев, дм създаде публикация
2016
Проучване върху честотата, локализацията и морфологичната характеристика на невроендокринните тум...

Проучване върху честотата, локализацията и морфологичната характеристика на невроендокринните тум...

Публикации

Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на ...
Публикация
Проучване върху честотата, локализацията и морфологи...
Публикация