За мен

Началник ОКПГСХ, УМБАЛ "Д-р Георги Странски Плевен Ръководител КПХБ, МУ - Плевен
В момента съм Декан на Факултет Медицина на МУ - Плевен; Началник на Отделение по Колопроктология и Гнойно-септична хирургия в Клиника по Коремно-Висцерална Хирургия - УМБАЛ Плевен и Ръководител Катедра Пропедевтика на Хирургическите Болести към МУ - Плевен.
Области на професионални интереси: Заболявания на дебелото черво, ректума и ануса; миниинвазивна хирургия; роботизирана хирургия; лечение на диабетното ходило и трудно зарастващи рани; вакум терапия; парентерално и ентерално клинично хранене при пациенти с коремни операции.
Член на БХД, ССЛХ, ESPEN, Еврохирургия, ЕNETS ( European Society of Neuroendocrine Tumors), ESCP (European Society of Coloproctology).

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Работи с осигурител
Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на фона на антикоагулантна терапия.

Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на фона на антикоагулантна терапия. С. Илиев,П. ...

Проучване върху честотата, локализацията и морфологичната характеристика на невроендокринните тум...

Проучване върху честотата, локализацията и морфологичната характеристика на невроендокринните тум...

Публикации

Остро нарушение на интеститалното кръвообращение на ...
Публикация
Проучване върху честотата, локализацията и морфологи...
Публикация