Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Дни за консултация

Нечетни дни

08:00 - 14:00

Четни дни

08:00 - 14:00

Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb