д-р Емилия Апостолова dashboard.own_post_posted
2019
Пакет доболнична помощ -ендокринология и болести на обмяната

В Наредбата на МЗ отново на 10 позиция в основния пакет на ендокринолозите е включена ехография н...

д-р Емилия Апостолова dashboard.own_post_posted
2019