За мен

Специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия

Завършва Медицински университет – София през 1998 г.

Специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия. Член на Български лекарски съюз и Българска хомеопатична организация.

Притежава следните квалификации:

Специализация по психиатрия – София

Работа със зависими от психоактивни вещества – гр. Бон/три години

Групова динамика и процес -Държавен университет – гр. Петербург

Позитивна психотерапия – Държавен университет – гр. Петербург

Фамилно консултиране – гр. Стокхолм/пет години

Овладяване на стреса – гр. Тбилиси/две години

Метадонова програма -Национален център по наркомании

Консултиране за ХИВ+ и пациенти със СПИН и техните семейства – лицензиран национален треньор

Работа със зависимости

Хомеопатия – Специализация – София

Обучител по сексуално и репродуктивно здраве – лицензиран професионален обучител от UNFPA/Фонд за народонаселение на ООН и Национална програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на министерство на здравеопазването

Спешна медицина – гр. Варна

„Социална работа с алкохолизъм и наркомании“ – Преподавател в Бургаски свободен университет / четири години

Директор на Дирекция „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ на Община Бургас

Директор на Балкански офис на организация ECAD /Европейски градове срещу наркотиците/ – със седалище в гр. Стокхолм

Председател на общински съвет по наркотични вещества – Бургас

Офис менниджър на :Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ

Лекар консултант – Програма на Каритас „Мобилен кабинет за хора зависими от психоактивни вещества“

Ръководител на Общински превантивно-информационен център за наркотични вещества

Опит

8000, Бургас, България, ул. Петко Каравелов №19
359888934729
Платен прием
Работи с осигурител