Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Сертификати

Сертификат за завършен курс "Морска Медицина"
Сертификат за завършен начален курс "Хомеопатия"
176/19.04.2010

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb