За мен

Имам завършена магистратура по здравен менинджмънт

Опит

Специализант във II Отделение по Кардиология
4000, Пловдив, България, бул. България 234

Образование

Студент по медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-09-16
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-09-16
Анемия по време на беременност
2018-09-16
Имунологична диагностика на туберкулозата
2018-09-16
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-09-16
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-09-17
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-09-17
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-09-17
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-09-17
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-09-17
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-09-17
Бронхиална астма в детска възраст
2018-10-24
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2018-10-24
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-07-25

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb