За мен

Завършва медицина през 1987 г, в ВМИ в Пловдив,през 1993 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1998 г. - по онкология.
От 1987 до 1990 г. работи в Онкологичния диспансер в Стара Загора, след което постъпва в АГ отделение в МБАЛ в Казанлък,

Опит

6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16
Работи с осигурител
6100, Казанлък, България, ул. Чавдар войвода 1
35943165056
Дни за консултация

Сряда

17:00 - 19:00

Неделя

17:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология
Медицинска онкология

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb