Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ревматология
Кардиология

Специалности

Кардиология
Ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb