За мен

Завършва медицина през 1996 г. в МУ в София. От 1997 г. до 2012 г. работи в СБАЛО ЕАД. През 2012 г. започва работа в УМБАЛСМ "Пирогов".
Има специалност по обща и клинична патология.