За мен

Завършва медицина през 1996 г. в МУ в София. От 1997 г. до 2012 г. работи в СБАЛО ЕАД. През 2012 г. започва работа в УМБАЛСМ "Пирогов".
Има специалност по обща и клинична патология. 

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154423
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Обща и клинична патология

Специалности

Обща и клинична патология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb