За мен

Весела Кокова е магистър-фармацевт в Аптеки Запад в ДКЦ-6.

Завършва фармация в Медицинския университет в Пловдив през 2012 г. Във верига аптеки Запад постъпва на работа през 2013 г. Работила е и в други аптеки в Пловдив.

Опит

Магистър-фармацевт
, , България,