За мен

Работя като специалист по обща и клинична патология в Катедрата по обща и клинична патология на ВМА София.