За мен

Работя като специалист по обща и клинична патология в Катедрата по обща и клинична патология на ВМА София.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител