За мен

Работя като асистент в УМБАЛ "Царица Йоанна". Завършила съм МУ София през 2007 г.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител