За мен

Директор на IV МБАЛ-ЕАД от 2013 г.
 

Завършва медицина през 1982 г. в Плевен. От 1984 до 1987 г. е университетски преподавател в МУ- Плевен. От 1987 до 2001 г. е  асистент в катедрата по спешна хирургия в  УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ. От 2001 г. е началник на IV многопрофилна болница -София. Защитена дисертация 2016г.- "Тънкочревна механична непроходимост-диагностични и лечебни проблеми". Избран за доцент-2017 г.