За мен

Завършва медицина през 1986 г. в МУ-Пловдив. Има специалност по хирургия и онкология. С множество специализации по реконструктивна и пластична хирургия. Работи в онкологичния диспансер в Пловдив.