За мен

Завършва медицина през 1986 г. в МУ-Пловдив. Има специалност по хирургия и онкология. С множество специализации по реконструктивна и пластична хирургия. Работи в онкологичния диспансер в Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Васил Априлов 15 А
359887699629
Платен прием