За мен

Завършва медицина през 1986 г. в МУ-Пловдив. Има специалност по хирургия и онкология. С множество специализации по реконструктивна и пластична хирургия. Работи в онкологичния диспансер в Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Васил Априлов 15 А
359887699629
Платен прием
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
359887699629
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 16:00

Платен прием
4400, Пазарджик, България, ул. Св. Арахангел 19А
359887699629
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Медицинска онкология

Специалности

Хирургия
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb