За мен

Заместник-директор по лечебно-диагностичната част

на УМБАЛ "Св. Георги" и началник на Клиника по онкология и хематология.

Членства в професионални организации:

·  2010 – Project Management Institute (PMI)

·  2010– American Society of Clinical Oncology (ASCO)

·  2009 – European Society of Medical Oncology (ESMO)

·  2004– European Hematology Association (EHA)

·  2001– American Society of Hematology (ASH)

·  2000 – Българскo Дружество по Клинична и Трансфузионна Хематология

·  1999– Balkan Union of Oncology (BUOn)

·  1985 – Съюз на учените в България

·  Български лекарски съюз

Участие в редколегии и научно консултантство

·  Списание „Клинична и трансфузионна хематология”

·  Списание “Bulgarian Medicine”

·  Списание MD

Участие в органите на управление на му - пловдив

·  Член на Факултетния съвет на МФ – МУ - Пловдив

·  Член на Научния съвет на МФ – МУ – Пловдив

·  Член на Научния съвет на МУ - Пловдив

Експерт към Министерството на здравеопазването за оценка и акредитация на лечебни  заведения.


Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15-А
35932602777
Платен прием
проф. Жанет Грудева създаде публикация
2018
Иновации в онкохематологията - трудности и надежди
default image
Иновации в онкохематологията - трудности и надежди

Презентацията бе представена по време на Деветата Национална конференция по редки болести проведе...

Публикации

Иновации в онкохематологията - трудности и надежди
Публикация
Иновации в онкохематологията - трудности и надежди