За мен

Работи в Комплексен онкологичен център Стара загора - началник Отделение медицинска онкология.

Занимава се с онкология от 1995 г. Консултира болни с онкологични заболявания - диагностика, стадиране, провеждане на химиотерапевтично лечение.