За мен

Работи в Комплексен онкологичен център Стара загора - началник Отделение медицинска онкология.

Занимава се с онкология от 1995 г. Консултира болни с онкологични заболявания - диагностика, стадиране, провеждане на химиотерапевтично лечение.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
35942614179
Дни за консултация

Нечетни дни

08:00 - 13:30

Четни дни

08:00 - 13:30

Работи с осигурител