За мен

Кандидат на медицинските науки – специалност Кардиология Родена и работи в Плевен. Златен медалист на МГ „Гео Милев „ Плевен. Завършила медицина и получила научна степен в Москва – Московска Медицинска Академия „И.М.Сеченов”. Специализирала в УМБАЛ- Плевен Втора кардиол. клиника при проф.М. Цекова.

Извършва Ултразвукова диагностика, Холтер, ЕКГ, Стрес тест 

Работни места
МБАЛ- гр. Никопол
МБАЛ – гр. Кнежа
Шокова зала на ЦСМП – гр. Плевен
УМБАЛ-гр. Плевен –Втора кардиологична клиника
В момента – ДКЦ I Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Панега 28
35964899200
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артер...

ЗИМНОТО ВРЕМЕ
ЗИМНОТО ВРЕМЕ

- Д-р Косева, какви са опасностите за здравето ни през зимния период?- Нашата зима е с тенденция ...

Публикации

ЗИМНОТО ВРЕМЕ
ЗИМНОТО ВРЕМЕ
Публикация